4 Nisan 2009 Cumartesi

Hayat Boyu Ogrenme Programi

Merhaba arkadaslar,

Icinde Erasmus programininda bulundugu Hayat Boyu Ogrenme Programi hakkinda cok guzel ve detayli bir yazi bulacaksiniz. 
Bu yaziyi bana Sinem Yavas arkadasim gonderdi. Kendisi, Hayat Boyu ogrenme programi hakkinda cok guzel ve detayli, bir proje hazirlamis ama erasmus programindan yararlanmamis bir arkadastir. Sinem'in bana gonderdigi yaziyi iki parca olarak yayinlamayi dusunuyorum. 
Ilk bolum, bu program hakkindaki tum detaylari bize sunuyor. Sizi, Sinem'in cok detayli yazisiyla bas basa birakiyorum.

HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI

      Biliyorum bekli de bir çoğunuz şuan bu hayat boyu öğrenme programıda ne diyeceksiniz? Aslında bu Erasmus programıni da bünyesinde barındıran bir öğrenci değişim programlarının genel adı. Bu programın genel amacı sadece üniversite öğrencelerini değil 7’den 70’e herkesin katılabileceği her yaştan insana faydalı olmayı amaçlayan bir programdır.

      Benim gördüğüm kadarıyla bu program içerisinde herkese göre bir eğitim programı mevcut öncelikle bu hayat boyu öğrenme programının ne işe yaradığı nasıl ortaya çıktığına ve bünyesindeki diğer programlara sonrada birçoğunuzu yakından ilgilendiren Erasmus programının nasıl işlediğine ve bize olan faydalarına bir  bakalım J

      Hayat Boyu Öğrenme Programının Tarihçesi

       Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları'ndan biri olan Socrates ilk olarak 14 Mart 1995 yılında başlatılmış olup, 1999 yılında sonlandırılması planlanmıştır. Fakat bu programa 15 Avrupa Birliği Ülkesi ve İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç katılmıştır. Ülkemiz, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına "tam üye" olarak 1 Nisan 2004 tarihinden itibaren katılmıştır. Daha sonra Socrates II programına başlanmıştır. 2007 yılı itibariyle Sokrates Programı “Hayat Boyu Öğrenme Programı” olarak değiştirilmiş ve bu isimle 2013 yılına kadar devam ettirilmesi öngörülmektedir.

Parasal Kaynak ve Yönetimi

 Katılımcı ülkelerin paylarına düşen para ile oluşturulan havuzdur. Her ülkenin havuza aktaracağı para miktarı belirli kriterlere göre saptanır. Socrates II programı için ayrılan para 1 850 000 000 Euro'dur.  Yeni dönemde (2007–2013) programın bütçesinin %70 oranında arttırılması planlanmaktadır. Avrupa Komisyonu (EC) Hayat Boyu Öğrenme Programı'nın yürütücüsüdür. Bu kuruluşa bağlı olarak Hayat Boyu Öğrenme  Komitesi (SC) ve katılımcı ülkelerdeki Ulusal Ajanslar (NA) çalışmaları ve koordinasyonu sürdürür.  

Hayat Boyu Öğrenme Programının Amacı:

 • Bütün eğitim kademelerinde Avrupa boyutunu güçlendirmek, eğitim alanlarında fırsat eşitliğini geliştirirken, genel eğitim kaynaklarına ülkeler üstü erişimi kolaylaştırmak,
 • Avrupa Birliği dillerinin, özelikle de az kullanılan ve öğretilen dillerin gelişimini teşvik etmek, Avrupa Yükseköğretim Alanının oluşturulması. Kalite güvencesi (Quality Assurance) alanında Avrupa'da işbirliğinin artırılması,
 • Yükseköğretimde bulunması gereken Avrupalılık bilincinin artırılması, Yapılan faaliyetler aracılığıyla eğitim alanında işbirliği ve hareketliliği desteklemek ve bu bağlamda engelleri ortadan kaldırmaya yardımcı olmak:

     Bu amaçlara yönelik olarak yürütülen faaliyetlere paralel olarak, program kadın-erkek eşitliğini, engelliler için fırsat eşitliğini sağlamayı ve sosyal dışlanma, ırkçılık ve yabancı düşmanlıklarına karşı mücadeleye aktif katkıda bulunmayı da hedeflemektedir.   

Katılımcı Ülkeler: 2005 yılı itibariyle toplam 45 ülke katılmaktadır. Bunlar katılım sıralarına göre şu şekilde sıralanmaktadır;

 • 1999: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere;
 • 2001: Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Lihtenştayn, Türkiye;
 • 2003: Arnavutluk, Andora, Bosna Hersek, Vatikan, Rusya, Sırbistan ve Karadağ, Makedonya;
 • 2005: Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna.
 

 Kimler yararlanabilir:

 • Zorunlu eğitim görenler, öğrenciler (kreşten üniversiteye), 25 yaşın üzerindeki yetişkinler ve 25 yaşın altında olup örgün eğitimden yararlanmayanlar,
 • Öğretmenler, öğretmen yetiştirenler, okul idarecileri, müfettişler, karar vericiler
 • Tüm eğitim kurumları,
 • Eğitim kurumu olmayıp eğitime katkısı olanlar: sivil toplum örgütleri, kamu yetkilileri (yerel veya bölgesel), ebeveynler, iş dünyası, dernekler, özel şirketler, araştırma enstitüleri
 • Üniversiteler

Hayat Boyu Öğrenme Programının desteklediği faaliyetler:

 • Avrupa'da eğitim görmek isteyen kişilerin karşılıklı değişim programları ve Farklı kültürleri tanıma ve dil öğrenme programları
 • Eğitim kalitesini arttırmaya amaçlayan pilot programlar
 • Bilgi edinme ve iletişim teknolojileri (ICT) eğitimi ve Bilgi ve deneyim değişim programları
 • Eğitim yöntemlerinin ve sistemlerinin karşılıklı tanıtım programları

HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN  ALT PROGRAMLARI:


COMENIUS ( Üniversite Öncesi Okul Eğitimi ) HAKKINDA BİLGİ

Amaç 
 Örgün eğitimde (anaokulu-lise) kaliteyi arttırmak, eğitimin Avrupalılık ve kültürler arası boyutunu güçlendirmektir. Dil öğretimi de teşvik edilir. Avrupa vatandaşlığının  temeli olan çok kültürlülüğü öğrenmeyi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, engelli gruplarının eğitimini desteklemek en önemli amaçtır. Comenius programında kreş, ilk ve orta öğretim (meslek okulları) odak noktasıdır.  

GRUNDTVIG (Yetişkin Eğitimi) HAKKINDA BİLGİ

Amaç  
 Grundtvig Programı, bilginin sürekli yenilenmesi neticesinde oluşan gereksinimleri karşılamak ve yetişkin kişilere yaşamları boyunca, bilgi ve niteliklerini geliştirmek için imkânlar sunarak istihdam olanaklarını artırmak ve toplumda meydana gelen değişikliklere uyum sağlamalarını sağlamayı amaçlar. Grundtvig Programının Temel Dayanağı 
Avrupa Birliği’nin ekonomik büyüme, rekabet ve toplumsal katılım (Lizbon Stratejisi) gibi temel hedefleri, amacı, bir tarafta eğitimlerini yarıda bırakan yetişkinler ya da hiç eğitim imkânı bulamamış göçmenlerle diğer tarafta yaşlanan Avrupa nüfusunun eğitim problemine çözüm arayan Grundtvig Programı’nın çerçevesini oluşturur. Yetişkin eğitimi, bu gruplara mensup bireylerin bilgi ve yeterliliklerini geliştirmelerine olanak sağlar. Yetişkin eğitimi, hayat boyu eğitimin önemli bir parçasıdır.

     Yaygın eğitim kurumları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, araştırma merkezleri, danışmanlık ve bilgi/iletişim kuruluşları ile özel kuruluşlar, yüksek öğrenim kurumları vs. ülkeler arası ortaklıklar, Avrupa projeleri ve ağlar kurarak birlikte çalışabilirler.

Kimler katılabilir

  Yetişkinlere yönelik eğitim faaliyetinde bulunan kuruluşlar, okullar, üniversiteler, vakıflar, dernekler, kütüphaneler, müzeler, okul aile birlikleri gibi resmi olmayan kuruluşların desteği ile belirli bir konuda eğitim almak isteyen 25 yaş üstü yetişkinler ve 25 yaşın altında olup örgün eğitimden faydalanmayan bireyler katılabilir. Orta öğrenim ya da meslek lisesi eğitimi almamış 16 yaş üstü kişilerin de bu tip programlarda meslek edinme eğitimi almaları öngörülmüştür.

LEONARDO DA VINCI (Meslek Eğitimi Eylem Programı)

 AB tarafından yürütülen en büyük parasal kaynaklı 2. program olan AB Eğitim ve Gençlik Programları, eğitim ve öğretim alanında bir Avrupa işbirliği alanı kurarak, 2010 yılına kadar "Bilgi Avrupa’sını oluşturmayı hedeflemektedir. Bu programlardan Mesleki Eğitim Programı olan Leonardo, Avrupa çapında 1.150 milyon Euro bütçesi ile çok önemli bir program olarak, ülkemizin mesleki eğitimine büyük ufuklar açabilecek niteliktedir.  

      Leonardo Mesleki Eğitim Programı, halen eğitim almakta olan, çalışan veya iş arayan ya da işini beğenmeyen yetişkinleri kapsayan çok geniş bir kitleyi hedef almaktadır. Ancak, önemli bir nokta; tek tek şahıslar bu programdan yararlanmak için proje teklif edemezler. Leonardo da Vinci programı, Üye devletlerin mesleki eğitimin kapsamı ve organizasyonu konusundaki sorumluluğuna, kültürel çeşitliliğe ve dil çeşitliliği dikkate alınarak gerçekleştirdikleri eyleme destek olmaya çalışılmaktadır. Bunun için mesleki eğitim alanındaki ülkelerarası işbirliği projeleri finanse edilmektedir.

LINGUA (Dil Eğitimi) HAKKINDA BİLGİ

Amaç  
 
Avrupa'da az konuşulan dillerin yaygınlaştırılması ve farklı kültürlerin kendi dilinde tanınmasını amaçlayan bir programdır. Erasmus, Comenius ve Grundtvig projeleri dışındadır. Okul ya da okul dışı ortamlarda temel konulara odaklanmış dil öğretimini kapsar. 

MINERVA (Bilgi Teknolojileri) HAKKINDA BİLGİ

Amaç 
 
Günümüzde çok hızlı ilerleyen teknolojiye uyum sağlamak ve öğrenme ortamlarını hazırlamak amacını taşır. Açık ya da uzaktan eğitim programları için düzenlenmiştir.

Kimler Yararlanabilir 
 Minerva, Açık ve Uzaktan Öğrenim ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında faaliyette bulunan bütün kuruluşlara açıktır.

ERASMUS( Yüksek Öğretim )PROGRAMI 

Erasmus Programı Nedir ve Amaçları

        AB Eğitim ve Gençlik Programlarından Socrates programı içinde Yüksek Öğretimi kapsayan kısımdır. Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini arttırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir.  
 
 Erasmus programı, belirtilen amaçları; üniversiteler arasında ülkeler arası işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

   Merkezimiz bünyesinde mali destek sağlanan Erasmus faaliyetleri şöyledir: 

 Programın düzenlemesi ve yönetimi AB Komisyonu'nun kontrolündedir. Avrupa Komisyonu değişimden faydalanan bireylerin yurt dışında olmalarından kaynaklanacak ek masraflara katkı sağlamak amacıyla karşılıksız hibe vererek değişime mali olarak da destek vermektedir. Programa katılan ülkelerde programın kurallara uygun şekilde yürütülmesini Ulusal Ajans (UA) yapar. Türkiye'de UA (Ulusal Ajans) DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) ile ilgili AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezidir. Birliğe aday ülke olarak Türkiye'nin öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yalnızca üye ülkelerle mümkün olabilmektedir. 

Programdan Kimler Nasıl Faydalanabilir

 
 
Erasmus programı Socrates Programı'na dahil ülkeler olan Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliği'ne üye olmayıp Avrupa Serbest Ticaret Alanı üyesi İsviçre, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliği'ne üye olmaya aday Türkiye yüksek öğretim kurumlarının katılımına açıktır.  
Programa toplamda 31 ülke katılmaktadır. Türkiye Nisan 2004'den beri programın tam katılımcısıdır. 
Üniversitelerin AB Komisyonu'nca onaylanmış Erasmus Üniversite Beyannamesi ( Erasmus University Charter - EUC) ‘ni hazırlamış olması gerekir. Üniversitelerde hem öğrenciler hem de öğretim elemanları
Erasmus programından faydalanabilir.

 Değişim Organizasyonu - DO (Organisation of Mobility - OM): Erasmus programı kapsamında değişim programında en uygun şartların oluşturulması için yüksek öğretim kurumlarına destek sağlanmaktadır. Söz konusu şartların ve imkânlar için;

 
 a) Öğrencilerin diğer katılımcı ülkelerde, işbirliği yapılan kurumlarda misafir olarak kaldıkları süreleri ve yaptıkları çalışmaların karşılıklı tanınması; 
 b) Öğretim elemanlarının akademik programlara tam olarak bütünleştirilmiş kısa süreli dersleri (veya görevleri) misafir öğretim üyesi sıfatıyla sorunsuz verebilmesi; 
 c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ve Diploma Eki (DE) uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi

 Erasmus Yoğun Dil Kursları (EYDK): Erasmus değişim faaliyeti öncesinde bu değişimden yararlanacak öğrenciye yönelik akademik öğrenim öncesi misafir olunan ülkedeki üniversite tarafından düzenlenen bir takviye dil kursudur. Bu kurslar her yıl planlanan ülkelerde düzenlenmektedir.

 • Erasmus Yoğun Dil Kursu (EYDK) dil bilgisi konusunda ve iki seviyede sunulmaktadır. Bunlar yeni başlayanlar ve orta düzeydekiler içindir.
 • Müracaatlar öğrencilerin kendi kurumlarına olmalıdır ve öğrencinin kurumu başvuruları kursu düzenleyen birime sevk etmek zorundadır.
 • EYDK'lar misafir gidilecek ülkedeki akademik yıl başlamadan önce yaz döneminde gerçekleşmektedir.
 • Katılımcı öğrenciler misafir oldukları ülkede dil kursu ücreti ödemek zorunda değildir.

Erasmus Faaliyetleri 

      Diğer faaliyet alanlarına hiç girmeden direk öğrenci değişim programlarının şartlarını ve öğrencilere kazanımları ve Türkiye’yle ilgili bazı istatistiklerden bahsedelim de sizde istediğiniz bilgilere ulaşmış olun böylelikle

      ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI:

 Erasmus öğrenci değişimi programı, öğrencilere bir üniversite veya yüksek öğretim kurumunda 3–12 aylık süreler içinde eğitim olanağı tanımaktadır. Ancak öğrencinin diğer ülkede geçirdiği zaman ve harcadığı emek kendi ülkesinde katılım olduğu kurum tarafından tam olarak tanınmalıdır. Bu amaçla ilgili üniversiteler arasında karşılıklı anlaşma yapılmalı (Bilateral Agreement BA) ; üniversitenin European Credit Transfer System (ECTS) - Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ‘nin hazırlaması gerekmektedir. Erasmus öğrencisine verilen hibenin yaklaşık %65'i AB Komisyonu, yaklaşık %35'i Türkiye Cumhuriyeti'nin katkısıdır. Erasmus programına katılan bir üniversitenin öğretim elemanları ders vermek üzere Avrupa da ikili anlaşması olan üniversitelere gidebilmektedirler.

 Erasmus faaliyetlerine katılım için onay almış kurumların öğrencileri, ilgili kurumun Dış İlişkiler birimine  bir sonraki akademik dönem için başvuru yaparlar. Üniversiteler arası ikili anlaşmalar ve toplam değişim hacmine ve kaynağa bağlı olarak, başvurular arasından seçim bu birim tarafından, Komisyon'un ve AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi'nin belirlediği kıstaslara göre en uygun şekilde yapılır. Değişime hak kazanan öğrenciler, kalacakları süreye göre ve ülkeye göre idari ve mali hazırlıklarını yaparlar. Bir kişi, hayatında ancak bir kez Erasmus öğrencisi olabilir.

     Bu program bünyesinde eğitim almak isteyen kişilerin taleplerini karşılamak üzere 2008-2009 yılları için  1.645.832 Avro'su ulusal kaynaklardan olmak üzere toplam 2.137.737 Avro kaynak kullanılmıştır. Dağıtılan kaynağın faaliyetlere göre dağılımı aşağıdadır: 

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği1.596.451 Avro
Öğrenci Staj Hareketliliği232.031 Avro
Personel Ders Verme Hareketliliği 255.321 Avro
Personel Eğitim Alma Hareketliliği 53.934 Avro
 

Erasmus Programı Neler Kazandırır?

Üniversitelere Kazandırdıkları 

 • Uluslararası tecrübe ve itibar
 • Çok kültürlü ve milletli ortamda eğitim
 • Hoşgörü ve kültürler arası diyalog
 • Tanıtım / uluslararasılaşma
 • Araştırma ve bilimin oluşumuna katkı
 • Projelere ve değişime kaynak temini
 • Kendini yenileme / geliştirme yoluyla kalitenin arttırılması
 • Üniversiteler arası rekabet

Öğrencilere Kazandırdıkları 

 • Yurtdışı deneyimi
 • Çok kültürlü ortamda ders işleme
 • Değişik kültürleri tanıma
 • Kendi kültürünü tanıtma
 • Yeni arkadaşlar edinme
 • Eğitim sonrası iş/mesleki   bağlantılar
 • Farklı bir okulda öğrenci olabilme
 • Farklı bir sistem görebilme

Topluma Kazandırdıkları 

 • AB ile entegrasyon
 • Eğitimde kalitenin artırılması
 • Üniversite şehrine ekonomik ve kültürel canlılık kazandırması
 • Üniversite+vatandaş+iş dünyası yakınlaşması
 • Kültürlerin etkileşimi, farklı kültürleri tanıyarak önyargıların kırılması

    

12 yorum:

yurt dışı eğitim dedi ki...

Bu siteyi cok begendim tebrikler bide yurtdışı eğitim hakkında daha fazla detaylı bilgi almak istiyorum tesekkurler

gulnar dedi ki...

çok faydalı bilgiler edindim teşekkürler...
daha detaylı bilgi için aşağıdaki siteyi tavsiye ediyorum...
http://www.pasifikyurtdisiegitim.com/

yurtdışı eğitim dedi ki...

bence de öğrenciler için çok faydalı progamlar olmuş emeğinize sağlık...

Erdemalp dedi ki...

Tesekkur ederim...

yurtdışı eğitim dedi ki...

öğrencilerimiz için erasmus ve benzeri tüm programlar büyük fayda sağlamaktadır. Teşekkürler.

Erdemalp dedi ki...

Farkli, burada olmayan konularda veya farkli ulkelerde tecrube yasayan arkadaslarda, buradan kendi yazmak istediklerini yazmakta her zaman ozgurdurler. Bilginize..

hedise dedi ki...

arkadaşlar çok teşekür ediyorum eramus ile ilgilli bilgi toplarken ilaç gibi geldi

eMiNe-hayretengiz dedi ki...

verilen bilgiler icin cok tesekkürler...
plan ve programlarımız dahilinde yol gösterici olacak saolun...

ben bu programı tecrube edinmis arkadaslara seslenmek istiyorum...
bilgi ve tecrubelerinizi bizimle paylasırmısınız...!!!!

Erdemalp dedi ki...

Ben tesekkur ederim. Dilerim sizinde kendi erasmus maceraniz olur. Unutmayin paylasmak isterseniz buradan rahatlikla anilarinizi sizde paylasabilirsiniz..

Adsız dedi ki...

.SELAMUNALEYKUM.......
ERDEMPALP ABİ SANA ULASMANIN BIR YOLU YOKMU BENDE POLONYAYA GELMEYI DUSUNUYORUM BU SENE LISEM SON LISE SONA GECTIM KAFAMDA UKRAYNA VAR AMA ONUNLA BERABER KAFAMI KURCALAYAN SORULAR VARBU KONUDA YARDIMCI OLURSANIZ SEVINIRIM ...BU SAYFA BIRAZ KARISIK GELDI BANA EYER BENI FACEDEN EKLERSENIZ SEVINIRIM ADRESIM
SKUNET_GRAFİİ@HOTMAİL.COM BENI EKLERSINI ZSIZE ZAHMET BEKLIYO OLUCAM TESEKKURLER SIMDIDEN.facede bulmazsanız aynı adresle msn den eklersınız

Sinan dedi ki...

I believe Rudy de Haas (Murphy) has room in his museum at the moment - why not apply?

I bet Kinect will not be magical either.

sesli sohbet - kaliteli sohbet could have made sohbet et - kameralı sohbet magical if they wanted to, they could have hired a man in a turtleneck to give a magical presentation and BAM... a islami sohbet - bedava chat Event (maybe a mirc sohbet product too, who knows.)

video izle would have been much cheaper to cet too. No wonder cinsellik sohbet overtaking chat, chat kanalları dini sohbet end mynet- sohbet kanalları know where NOT to spend their money. chat siteleri - sohbet odaları - cinsel sohbet - mirc - mirc indir - mirc - turkce mirc - muhabbet

Lutheran Hospital dedi ki...

ABD, Iowa Şehrinde bulunan Iowa Lutheran Hastanesi'nden bir temsilciyim ve hastane idaresi tarafından internete nasıl işler yaptığımızı ve insan organlarının alınıp satılması için bir yıl daha başladım fırsatı verdim. böbrek, Bu teklifle ilgileniyorsanız, lütfen aşağıdaki e-postayla bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin: Bağışçılarımıza iyi miktarda para telafi ediyoruz ve biz organlarda Cerrahi uzmanıyız ve bir bağışçı olarak risk yok. o.
Ve bu bizim e-postamız:
iowalutheranhospital@gmail.com
Ayrıca, whatsapp +1 929 281 1248 numaralı telefondan bizi arayabilir veya bize ulaşabilirsiniz.